tyyppisiä mukautuksia

Ihmisen sovitus on tärkein käsitemonipuolisimmissa tieteissä, koska kyky sopeutua ympäristöolosuhteisiin on välttämätön kaikilla elämänaloilla. Henkilön sopeutuminen mihin tahansa ympäristöön on monimutkainen prosessi, joka usein altistaa erilaiset muutokset ihmisen kehon eri järjestelmiin. Tarkastellaan eri tyyppisiä sopeutuksia tarkemmin.

Sopeutumismekanismit

Sopeutumisprosessien erottamisessa on kolme erilaista lajia: biologinen, sosiaalinen ja etninen sopeutuminen.

  1. Ihmisen biologinen sopeutuminen. Tämä ihmisen sopeutuminen ympäristön olosuhteisiinSen ympäristö, joka on kehittynyt evoluutiolla. Tällaisen sopeutumisen erityispiirteet ovat sisäisten elinten tai organismin muuttaminen kokonaan ympäristön olosuhteisiin, joissa se ilmestyi. Tämä käsite muodosti perustan terveyden ja taudin kriteereiden kehittämiselle - tässä suhteessa terveys on ehto, jossa elimistö on mahdollisimman hyvin mukautettu ympäristöön. Jos kyky sopeutua vähenee ja sopeutumisaika viivästyy, se on sairaus. Jos keho ei kykene sopeutumaan, se on suunnattomasta.
  2. Sosiaalinen sopeutuminen. Sosiaalinen psykologinen sopeutuminen liittyymukauttaminen yhden tai useamman henkilön sosiaaliseen ympäristöön, joka on tietty ehto, joka edistää täyttämisestä elämänsä päämääriä. Tähän kuuluu muun muassa sopeutuminen opiskeluun ja työskentelyyn, erilaisiin suhteisiin muiden ihmisten kanssa, kulttuuriympäristöön, viihde- ja virkistysolosuhteisiin. Henkilö voi mukautua passiivisesti muuttamatta elämässään tai aktiivisesti muuttamalla elämäntilanteita (osoittautuu, että tämä on menestys). Tältä osin sopeutumisongelmia voi olla monenlaisia, koska ne ovat jännitteitä suhteessa tiimiin tai haluttomuuteen oppia tai työskentelemään tietyssä ympäristössä.
  3. Etninen sopeutuminen. Tämä on sosiaalisen sopeuttamisen osa-alue, johon kuuluuyksittäisten etnisten ryhmien mukauttaminen uudelleensijoittamisalueiden ympäristöön, ja se käsittelee sekä sosiaalisia että sääolosuhteita. Tämä on ehkä kaikkein erikoisin sopeutuminen, joka synnyttää eroja kielellisen kulttuurin, poliittisen, taloudellisen ja muiden alojen välillä. Sovittaa työllistymiseen liittyvä mukauttaminen, esimerkiksi Kazakstanin työntekijät tulevat työskentelemään Venäjällä ja kielten ja kulttuurin sopeuttaminen, akkulturaatio. Sopeutumisen tavanomaista kulkua haittaavat usein rasistiset tai natsimaiset näkemykset alkuperäiskansoista ja sosiaalinen syrjintä.
  4. Psykologinen sopeutuminen. Erikseen on tarpeen huomata psykologinensopeutuminen, joka on nyt tärkein sosiaalinen kriteeri, joka mahdollistaa yksilön arvioinnin sekä suhteiden alalla että ammatillisen vakavaraisuuden alalla.

    psykologinen sopeutuminen

    Riippuu sarjan psykologisesta sopeutumisestaMuuttuvat tekijät, jotka sisältävät sekä merkin ominaisuudet että sosiaalisen ympäristön. Psykologinen sopeutuminen sisältää myös niin tärkeän näkökohdan kuin kyky siirtyä sosiaalisesta roolista toiseen ja riittävästi ja perustellusti. Muussa tapauksessa meidän on puhuttava huonosti sopeutumisesta ja jopa ongelmista henkilön mielenterveydessä.

Ympäristömuutoksen valmius ja riittävähenkinen arviointi on osoitus korkeasta sopeutustasosta, joka luonnehtii vaikeuksissa oleville ja kykenevänsä voittamaan. Samaan aikaan sopeutumisen perustana on nimenomaan nöyryys, tilan hyväksyminen ja kyky tehdä johtopäätöksiä sekä kyky muuttaa omakohtaista tilannetta, jota ei voida muuttaa.