sosiaalipsykologinen sopeutuminen

Sosialisointi ja sosiaalipsykologinenHenkilöön sopeutuminen tarkoittaa henkilöön sopeutumista eri tekijöihin, jotka liittyvät kulttuuriseen, psykologiseen ja sosiaaliseen alaan. Yksinkertaisin sanoin henkilön pitäisi tottua ja alkaa vastaamaan ympäröivien tapahtumien ja tietyn toiminnan tai ympäristön. Tämän käsitteen kaksi osaa osoittavat, että henkilö joutuu käyttäytymiseen (sosiaaliseen) ja henkilökohtaiseen (psykologiseen) sopeutumiseen.

Sosiaalipsykologisen sopeutumisen tyypit

Tämä indikaattori kuvastaa mahdollisuuttaymmärtää riittävästi ympäröivän todellisuuden, ja silti hän muodostaa suhteensa muihin ja erilaisia ​​kykyjä. Sopeutumisen aikana henkilö on tavoite, joka ymmärtää, hyväksyy ja ottaa huomioon olemassa olevat yhteiskunnan normit ja perinteet.

Sosiaalipsykologinen sopeutuminen persoonallisuuteenvoi olla positiivinen eli se sallii henkilön menestyksekkäästi sopeutua sosiaaliseen ympäristöön ja negatiiviseen, mikä johtaa riittämättömään sosiaalistumiseen. Sopeutumisprosessi voi tapahtua sekä vapaaehtoisesti että pakollisesti. Tavallisesti erotetaan kolme päävaihetta: perehdyttäminen, suuntautuminen ja itsensä vahvistaminen.

On monia erilaisia ​​näkemyksiäsosio-psykologisen sopeutumisen ongelmat, mutta niiden analysointi mahdollisti tärkeitä päätelmiä. Tämän konseptin perusta on persoonallisuuden ja sosiaalisen ympäristön suhde, analysoimalla, mitä voidaan ymmärtää työjärjestelmien ominaisuuksilla. Riippuvuuden omaava henkilö voi vaikuttaa yhteiskunnalliseen ympäristöön sen muuttamiseksi. Kyky mukautua suoraan riippuu henkilökohtaisista ominaisuuksista ja persoonallisuusominaisuuksista, jotka muodostavat potentiaalin. On syytä huomata, että mitä suurempi yksilön kypsyys, sitä suurempi mahdollisuus onnistua sopeutumaan.

sosio-psykologinen sopeutuminen yksilöön

Sosiaalipsykologisen sopeutumisen kriteerit

Indikaattori voidaan jakaa kahteen kriteeriin: objektiivinen ja subjektiivinen. Ensimmäiseen ryhmään kuuluu indikaattori, joka osoittaa oppimisen ja työn menestyksen, asetettujen tehtävien ja vaatimusten toteutumisen sekä henkilön aseman tiimissä ja sen tilassa. Subjektiivisia kriteerejä ovat kiinnostus omaan työhön ja halu jatkuvasta kehityksestä sekä rakentava vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa ja riittävä itsetunto.

Lopuksi haluan sanoa, että nykymaailmassa sosiaalinen ja psykologinen sopeutuminen on monimutkainen koulutus, joka liittyy yksilöllisiin persoonallisuusominaisuuksiin ja yhteiskunnalliseen asemaan.