Ongelmien nuori perhe

Useimmat ihmiset, ennemmin tai myöhemmin, mutta luoperhe. Aluksi perhe-elämä tuntuu satu, puolisot kokevat onnellisuuden ja mittaamattoman rakkauden toisilleen. Mutta viime vuosina moderni maailma on muuttanut yhteisiä piirteitä, jotka olivat aiemmin ominaisia ​​nuorille perheille. Nuoren perheen ongelmat muodostavat uudenlaisen perheen. Tällaisessa perheessä sen yhtenäisyys ja yhtenäisyys riippuvat perheenjäsenten keskinäisestä ymmärryksestä, sitoutumisesta, omistautumisesta ja henkilökohtaisesta suhteesta.

Nuorten perheiden ongelmat ovat nykyäänon todellinen tehtävä sen tutkimiseen ja ymmärrykseen näiden ongelmien psykologisista syistä. Tarkastellaan yksityiskohtaisemmin nuorten perheiden merkittävimpiä ongelmia ja yritetään ymmärtää, miten selviytyä näistä perhevaikeuksista.

Nuorten perheen tärkeimmät ongelmat

Nyky-todellisuudessa ongelmiahäämatkustajat ovat moninaisia. Lähtökohtana on ensinnäkin sekä edellisen valtion tuen puuttuminen että sosiaalinen suojelu nuoria perheitä vastaan.

On syytä huomata, että asiantuntijat sanovat, että IVY-maissa suurin ongelma nuorella perheellä on neljä ominaisuutta:

  1. Riittämättömän taloudellisen ja aineellisen turvallisuuden puute nuorille perheille. Joten, tänään vastavuoroisen pariskunnan tulot ovat kaksi kertaa pienempiä kuin yleensä valtion.
  2. Nuorten perheiden sosiaalisia ongelmia ovat mmlisäsi sekä taloudellisia että aineellisia tarpeita, mikä liittyy tarpeeseen järjestää perhe-elämä, hankkia omat asuintilat jne.
  3. Aviopuolisoiden sosiaalistumisen aika (koulutus, työpaikka).
  4. Psykologinen sopeutuminen nuorella perheellä. Näin ollen 18% perheistä tarvitsee asiantuntijoiden psykologista neuvontaa.

Yhteiskunnan kehityksen nykytilanteessa on kaksi keskeistä perhe-ongelman lohkoa: sosio-psykologinen ja sosioekonominen. Ne luokitellaan useisiin merkittäviin ongelmiin:

  1. Asuminenongelmat. Voimme sanoa luottavaisin mielin, että tämä ongelma on yksi nuorten aviopuolisoiden tärkeimmistä ongelmista. Loppujen lopuksi modernilla yhteiskunnalla ei enää ole mahdollisuutta saada vapaata asuntoa, kuten aiemmin. Ja vapailla markkinoilla tavalliselle nuorelle perheelle on vaikea heti ostaa taloa. Vain harvat ovat erillisiä huoneistoja. Tässä suhteessa nuoret perheet valitsevat yhden asumismahdollisuuksista: yksityinen, valtion asunto tai perhe-tyyppinen hostelli.
  2. Materiaali- ja kotitalousongelmat. Jokainen nuori perhe joutuu materiaalisiin ongelmiin, vaikeuksiin kotimaisen neobustroennostyun kanssa. Tämän ongelman ratkaisemisessa puolisoiden vanhemmat voivat auttaa. Heidän kokenut ilme, nähty tämä ongelma avaa toisen tuulen nuorelle perheelle.
  3. Työllisyyttä. Alhaiset palkat ja tulot, yleinen epävarmuus - tämä on nuorten perheen akuutti suuri ongelma. Loppujen lopuksi tyytymättömyys perusetuihin pakottaa nuori pari etsimään työtä toisessa kaupungissa ja vaihtoehtoja matkustamiseen muihin maihin ei ole suljettu pois.
  4. Lääketieteelliset ongelmat. Todettiin, että ne naiset, jotka eivät ole naimisissa, kärsivät enemmän kroonisista sairauksista kuin avioliitot. Näiden lääketieteellisten ongelmien ilmaantumiseen vaikuttaa merkittävästi miespuolisen tuen, tuen, perhehäiriön puuttuminen. Tämä merkitsee sitä, että nuorten perheen terveyden suojeleminen lisääntymisikäisestään tulisi olla sopivalla tasolla. Loppujen lopuksi lisääntymisen funktion tehokkuus riippuu siitä.
  5. nuorten perheiden sosiaaliset ongelmat

  6. Nuoren perheen psykologiset ongelmat. Nuoren perheen rakentaminen nykyaikaiseen yhteiskuntaan tapahtuu ilman minkäänlaista opetusta, lakia tai tieteen perustaa. Aviopuolisoiden perhe-elämä on aluksi viestintästeriotypioiden muodostuminen, kumppanin arvojärjestelmän hyväksyminen. Yhteistyökumppanit etsivät epätoivoisesti sellaista suhdetta, joka tulevaisuudessa täyttää molemmat.

Joten nuoren perheen ongelmat ovat ongelma kunkin kumppanin muodostumisesta yksilönä. Sen sopeutuminen aikuisten olosuhteissa.