Perheen rooli ihmisen elämässä

"Rakkaus isänmaan alkaa perheestä" - nämä sanat,kerran filosofin Francis Baconin mukaan, osoittavat selvästi, kuinka suuri rooli perheessä on yhteiskunnassa. Jos otetaan huomioon, että ihminen on itsessään sosiaalinen olemus, ei ole vaikea arvata sitä, että perhe on pienin yhteiskunnan yksikkö, joka on perusta suhteille koko järjestelmään.

Kuitenkin perheen rooli sosiaalistumisessa, joka, kutentiedetään olevan elinikäinen prosessi, on vaikea yliarvioida. Se on perhe, joka on meidän ensimmäinen yhteiskunta. Siinä vietämme ensimmäiset vuodet, joiden aikana asetetaan elämän arvot ja painopisteet ja muodostetaan sosiaalisen käyttäytymisen normit. Kolmen ensimmäisen vuoden aikana henkilön, joka on henkilö, on perheen ympäröimänä. Ja perheenjäsenten roolit ovat tärkein lähtökohtana henkilön sosiaalistumiselle, jossa "ensimmäinen viulu" pelataan vanhempien samoin kuin ne, jotka ovat alistuneesti ottaneet tämän tehtävän. Joten esimerkiksi eräissä huonommassa perheessä lapset saavat suurta huolta muista perheenjäsenistä (sisaret, veljet, isovanhemmat). Minkälaiset suhteet ovat kehittyneet perheellämme vaatii yhä enemmän vaatimuksemme maailmasta ja tulevaisuudesta. Lisäksi perheen vaikutus on kaikissa tapauksissa positiivinen tai negatiivinen.

Perheen rooli nykyajan ihmisen elämässä

Tärkein suuntaus, jota voidaan havaitanykyään ja mikä on teknisen vallankumouksen sivuvaikutus ja elämän vauhdin nopeuttaminen, on perheen irtoaminen kasvatuksesta itsestään. Varhaiset vanhemmat antavat lapsille varhaisia ​​päiväkoteja, lastentarhanopettajia, tietokonepelien, tablettien ja puhelimien maailmaan. Lapsi viettää vapaaään vanhempiensa tai ystävien kanssa pihalla, hänen planeettamme on upotettu yksinäisyyden ja virtuaalitodellisuuden maailmaan. Tästä huolimatta jopa "reikä" kommunikaatiossa muodostuu tiettyihin sosiaalisen käyttäytymisen normeihin jokaiselle henkilölle. Lisäksi tutkijat puhuvat asteittaisesta muutoksesta modernin perheen ja siksi koko yhteiskunnan mallissa.

Perinteiset arvot vähitellen antavat tilaauusi. Avioliittojen määrän ja alhaisen syntyvyysasteen lisääntyminen avioliiton ulkopuolella olevien lisääntyneiden syntymien taustalla, toisin sanoen lapsen alkuvaiheessa ensimmäisen yhteiskunnan epätäydelliseen soluun - kaikki ovat tärkeitä. Tästä huolimatta perhekasvatuksen taktiikan perhekasvatuksen taktiikka pysyy melkein ennallaan:

  • ensimmäinen - sanotaan, kun aikuiset tukahduttavat lasten toiveet, poistaen heidän mielestään lapsen poikkeamat heidän näkemyksistään, kuten sivukonttori, joka muodostaa persoonallisuutensa omalla tavallaan;
  • toinen tyyppi voidaan kuvata yhteistyönä. Tämä on yhteinen kehittäminen, aktiviteetti ja harrastus. Tällöin perheen rooli pienen henkilön elämässä voidaan kutsua terveellisimmäksi ja oikeaksi;
  • huoltoa. Lapset, jotka ovat kasvaneet hyperopiassa, mejota kutsutaan yleensä nimellä "hothouse". Vanhemmat yrittävät suojella lapsensa maailman todellisuudesta, jota pidetään vihamielisenä. Tässä tapauksessa lapsi kehittää ihanteellista suhtautumista maailmaan, ja hän tulee täysin avuttomaksi,

    Perheen rooli yhteiskunnassa

    tai on halukkuus syödä kaikkiin "möly", josta hänen vanhempansa vartioitavat häntä. Protestina;
  • ei-häiritsevää taktiikkaa. Vanhemmat eivät häiritse lapsen ongelmia, uskovat, että tällainen lähestymistapa antaa hänelle itsenäisyyden ja opettaa hänet suuntautumaan aikuisuuteen.

Mitä vanhempien vanhempien tyyli on valinnutheidän lapsensa, heidän on muistettava, että lapsi tulee tässä maailmassa opettaakseen meitä näyttämään sisäiset ongelmamme ja heijastamaan heitä peilinä. Siksi on muistettava, että lapsen elinkaari yhteiskunnassa riippuu perheesi ilmastosta.