sijaishoidon ja huoltajuuden ero

Useimmat ihmiset tietävät vähän orpojen prioriteeteista. Mutta kukaan ei kiistä, että edes kaikkein ihana orpokoti ei voi koskaan korvata lapsi perheen kanssa.</ P>

Kun aviopari päättää tietyistä syistä ottaa orpokodin, herää kysymys - mikä huoltajuuden juridinen muoto olisi valittava?

Katsotaanpa, mikä on ero holhoojan ja lastenhoitajan välillä.

huolto

Tämän hoitomuodon avulla voit ottaa lapsen sisäänhänen perheensä on koulutettu. Lapsen ikä ei saisi ylittää 14 vuotta. Vartijalla on käytännön oikeuksia, kuten verenvuoto lapsikasvatuksessa, hoidossa ja kasvatuksessa.

Tällaisille lapsille valtio maksaa korvauksen jaPaikallisviranomaisten olisi tarvittaessa autettava myös koulutuksessa, hoidossa tai hyödyntämisessä. 18 vuoden iän jälkeen heillä on oikeus hakea julkista asuntoa.

Huoltajuusviranomaisilla on kuitenkin oikeus harjoittaa säännöllisestitarkistaa lapsen elinolosuhteet, on oikeus puuttua asiaan, jos he eivät ole noudattaneet tai rikkoneet. Myös lapsen siirtoa huoltajuuteen ei ole noudatettu, mikä mahdollistaa lapsen ottavan yhteyttä verisukulaisiinsa. Lisäksi milloin tahansa voi olla joku, joka haluaa ottaa lapsen käyttöön.

Huoltajuuden rekisteröinnin eduista - huoltajalle itselleen ja hänen asumisedellytyksilleen ei ole tiukkoja vaatimuksia.

Foster perhe

Adoptiiviset vanhemmat voivat ottaa perheen yhdestä kahdeksaan lasta ja tuoda heidät kotiin. Tämä on erinomainen ratkaisu lapsille, joita jostain syystä ei voida hyväksyä tai ottaa vangiksi.

On tärkeää huomata, että äskettäin tehdyillä vanhemmilla on oikeus saada palkkaa ja heillä on työkokemusta. Lapsi saa kuukausittaisen avustuksen, ja hänellä on useita etuja.

Mutta samalla huoltajuusviranomaiset tekevätseurata jatkuvasti vartijoita ja varojen kuluja. Rekisteröintiprosessi on myös melko monimutkainen. On välttämätöntä selvittää koulutuksen siirtoa koskeva sopimus ja työsopimus.

Guardianship, adoption perhe ja adoption - mikä on ero? Varovaisuuden eri muodoissa on erilainen vastuu lapsen elämästä.

adopting nursoittaminen edistää perheen eroa

Adoptiolla on laadullinen ero näistähuoltajuuden lailliset muodot, perheenjäsenet ja huoltajuus. Tämä on korkein vastuullisuus. Hyväksyminen on lapsen tunnustaminen kerran ja loppujen lopuksi. Lapsi saa käytännössä verisukulaisten oikeudet, ikään kuin synnytit hänet. Vanhemmilla on oikeus muuttaa sekä nimen että lapsen syntymäaikaa. Muut huoltajuusmuodot antavat korkean, mutta ei täydellisen vastuun.</ P>

Perheen tai huoltajuus - valinta jätetään tuleville vanhemmille. Lapselle perheen elämä on kauan odotettu unelma, jota lapsen orpokodin lapset vaalivat.